Financieel verslag periode 1 okt 2019 - 30 sept 2020

 

    resultaat    begroting       begroting
Baten    2019/20    2019/20        2020/21
     
           
Giften 1.000,00    1.600     1.000 
           
Rente 1,45    2   
           
Vrienden 2.557,50    2.750     2.500 
           
Jubileum Boek verkopen 68,00    0     0 
           
Totaal 3.626,95    4.352     3.602 
           
           
Lasten          
           
Verzekeringen 306,89    305     308 
           
Bankkosten 119,38    120     120 
           
Beheerskosten 109,75    250     150 
           
Onderhoudskosten 4.414,17    3.000     1.500 
           
Administratie + Overige 265,82    250     250 
           
Opslagkosten 1.000,00    1.000     1.000 
           
Totaal 6.216,01    4.925     3.328 
           
           
Totaal Baten 3.626,95    4.500     3.602 
Tiotaal Lasten 6.216,01    4.925     3.328 
Resultaat  -2.589,06    -573     274 

 

Balans per 30 september        
           
      30-09-20   30-09-19
           
IJsschuiten      22.773,60    22.773,60
Rekening courant Rabobank    256,49    1.198,30
Rendements rekening Rabobank    12.581,36    14.279,91
Kas & kleine kas      556,85    505,55
                   
           
Vermogen      36.168,30    38.757,36
            
           

 

Toelichtingen:                    
                     
Algemeen              
In de boekhouding op kasbasis de transacties worden geregistreerd uitsluitend gebaseerd op de 
overdracht van contant geld, zoals wanneer het geld wordt ontvangen wordt direct geregistreerd, 
kosten alleen worden geregistreerd wanneer de echte betaling gebeurt.     
               
Balans/Vermogen            
Bezittingen: De ijsschuiten zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs.      
 
       
               
               
Inkomsten/Uitgaven:            
1. Gift Leguit en Roos is een jaarlijkse gift. Deze wordt verrekend met de betaling van de huur over de
    ruimte waar de ijsschuiten staan gestald en gerestaureerd.      
2. Beheerkosten zijn de vergaderkosten van de jaarvergadering, de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers 
    en de jaarlijkse Opendag in december.          
4. Onderhoudskosten zijn kosten gemaakt door restauratiewerkzaamheden door vrijwilligers   
    aan de historische ijsschuiten.            
5. De verkoopopbrengsten van het jubileumboek worden verantwoord onder de rubriek "Jubileumboek verkopen.   
    en zullen in de komende jaren als baten worden verantwoord, terwijl de productiekosten van het jubileumboek
    in het boekjaar 2015/16 geheel in de exploitatiekosten zijn opgenomen.    
6. Geen inkomsten/uitgaven ontvangen van Kleine Kas        
               
               
               
               
Maart 2021              
               
Het Bestuur