Financieel verslag periode 1 okt 2021 - 30 sept 2022

Verlopen

 

    resultaat    begroting       begroting
Baten ( in €)    2021/22    2021/22        2022/23
     
           
Giften 1.000,00    1.000,00     1.250,00 
           
Rente 1,25    1,50    1,50 
           
Vrienden 267,50    150,00    2.000,00 
           
Jubileum Boek verkopen 0,00    100,00    100,00 
           
Totaal 1.268,75    1.251,50     3.351,50 
           
           
Lasten (in €)          
           
Verzekeringen 306,89    307     310 
           
Bankkosten 119,40    120    120 
           
Beheerskosten 0,02    150    120 
           
Onderhoudskosten 1.139,22    1.500     1.500 
           
Administratie + Overige 0,00    250     250 
           
Opslagkosten 1.000,00    1.000     1.000 
           
Totaal 2.565,53    2.797     3.300 
           
           
Totaal Baten 1.268,75    1.251,50     3.351,50 
Tiotaal Lasten 2.565,53    2.797,00     3.300,00 
Resultaat  -1.296,78    -1.545,50     51,50 

 

I'm Balans per 30 sept 2022

 

 

 

sept 2022

 

 

 

 

 

Bezittingen

 

 

 

 

IJsschuiten

 

 

 

€‎       22.773,60

Rek courant Rabobank

 

 

 

€‎            3,72

Rendementsrek Rabobank

 

 

 

€‎       11.633,89

Kas & kleine kas

 

 

 

€‎            438,56

Totaal

 

 

 

€‎       34.849,77

 

 

 

 

 

Schulden

 

 

 

 

Vermogen

 

 

 

€‎       34.849,77

Reservering Dekzeilen

 

 

 

€‎                0,00

Totaal

 

 

 

€‎       34.849,77

         

 

Toelichtingen:                    
                     
Algemeen              
In de boekhouding op kasbasis de transacties worden geregistreerd uitsluitend gebaseerd op de 
overdracht van contant geld, zoals wanneer het geld wordt ontvangen wordt direct geregistreerd, 
kosten alleen worden geregistreerd wanneer de echte betaling gebeurt.     
               
Balans/Vermogen            
Bezittingen: De ijsschuiten zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs.      
 
       
               
               
Inkomsten/Uitgaven:            
1. Gift Leguit en Roos is een jaarlijkse gift. Deze wordt verrekend met de betaling van de huur over de
    ruimte waar de ijsschuiten staan gestald en gerestaureerd.      
2. Beheerkosten zijn de vergaderkosten van de jaarvergadering, de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers 
    en de jaarlijkse Opendag in december.          
4. Onderhoudskosten zijn kosten gemaakt door restauratiewerkzaamheden door vrijwilligers   
    aan de historische ijsschuiten.            
5. De verkoopopbrengsten van het jubileumboek worden verantwoord onder de rubriek "Jubileumboek verkopen.   
    en zullen in de komende jaren als baten worden verantwoord, terwijl de productiekosten van het jubileumboek
    in het boekjaar 2015/16 geheel in de exploitatiekosten zijn opgenomen.    
6. Geen inkomsten/uitgaven ontvangen van Kleine Kas        
               
               
               
               
Maart 2023              
               
Het Bestuur