Financieel verslag periode 1 okt 2020 - 30 sept 2021

 

    resultaat    begroting       begroting
Baten ( in €)    2020/21    2020/21        2021/22
     
           
Giften 1.806,63    1.000     1.000 
           
Rente 1,28    2   
           
Vrienden 322,50    2.500     500 
           
Jubileum Boek verkopen 120,00    100     0 
           
Totaal 2.250,41    3.602     1.502 
           
           
Lasten (in €)          
           
Verzekeringen 306,89    308     308 
           
Bankkosten 119,39    120     120 
           
Beheerskosten 215,22    150     150 
           
Onderhoudskosten 450,98    1.500     500 
           
Administratie + Overige 179,68    250     175 
           
Opslagkosten 1.000,00    1.000     1.000 
           
Totaal 2.272,16    3.328     2.253 
           
           
Totaal Baten 3.626,95    4.500     1.502 
Tiotaal Lasten 6.216,01    4.925     2.253 
Resultaat  -2.589,06    -573     -751 

 

Balans per 30 sept 2021

 

 

 

sept 2021

 

 

 

 

 

Bezittingen

 

 

 

 

IJsschuiten

 

 

 

€‎       22.773,60

Rek courant Rabobank

 

 

 

€‎            351,75

Rendementsrek Rabobank

 

 

 

€‎       12.582,64

Kas & kleine kas

 

 

 

€‎            438,56

Totaal

 

 

 

€‎       36.146,55

 

 

 

 

 

Schulden

 

 

 

 

Vermogen

 

 

 

€‎       36.146,55

Reservering Dekzeilen

 

 

 

€‎                0,00

Totaal

 

 

 

€‎       36.146,55

         

 

Toelichtingen:                    
                     
Algemeen              
In de boekhouding op kasbasis de transacties worden geregistreerd uitsluitend gebaseerd op de 
overdracht van contant geld, zoals wanneer het geld wordt ontvangen wordt direct geregistreerd, 
kosten alleen worden geregistreerd wanneer de echte betaling gebeurt.     
               
Balans/Vermogen            
Bezittingen: De ijsschuiten zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs.      
 
       
               
               
Inkomsten/Uitgaven:            
1. Gift Leguit en Roos is een jaarlijkse gift. Deze wordt verrekend met de betaling van de huur over de
    ruimte waar de ijsschuiten staan gestald en gerestaureerd.      
2. Beheerkosten zijn de vergaderkosten van de jaarvergadering, de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers 
    en de jaarlijkse Opendag in december.          
4. Onderhoudskosten zijn kosten gemaakt door restauratiewerkzaamheden door vrijwilligers   
    aan de historische ijsschuiten.            
5. De verkoopopbrengsten van het jubileumboek worden verantwoord onder de rubriek "Jubileumboek verkopen.   
    en zullen in de komende jaren als baten worden verantwoord, terwijl de productiekosten van het jubileumboek
    in het boekjaar 2015/16 geheel in de exploitatiekosten zijn opgenomen.    
6. Geen inkomsten/uitgaven ontvangen van Kleine Kas        
               
               
               
               
Maart 2022              
               
Het Bestuur