Alexia

Verlopen

Alexia

 

 

Bouwjaar:          1840

Gebouwd in:      Krimpen aan de Lek   

Eigenaars:          Fam. Mars [scheepswerf De Lek]

                            Rotterdams Maritiem Museum

                            Stichting IJsschuiten Gouwzee

                            Schipper:   Cor Westdorp

 

Deze ijsschuit had geen naam en is gebouwd rond 1840 op de scheepswerf De Lek van de fam Mars.

In 1967 is de ijsschuit geschonken aan het Rotterdams Maritiem Museum. Door herschikking van de collectie is de ijsschuit aangeboden aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Die heeft het Rotterdams Maritiem Museum toen door verwezen naar de Stichting.

Hiermee wordt duidelijk dat onze stichting dus een een rechtvaardige stichting is die toch bekendheid geniet.

Op 18 maart 2005 is deze ijsschuit door vrijwilligers van de Stichting opgehaald uit Rotterdam.

De ijsschuit was niet helemaal compleet, zoals het zeil, gaffel, tuigage en helmstok ontbrak en ook de loperbalk moest worden vernieuwd.

Een bijzonder detail is, dat de lopers onder een hoek van ca 45 graden schuin op de loperbalk zijn gemonteerd. Door dit systeem was het niet nodig om de ijzers onder de lopers te slijpen, maar werd gebruik gemaakt een rechthoekig ijzer dat onder een hoek op het ijs staat.

Op verzoek van Cor Jansen heeft de ijsschuit de naam Alexia gekregen omdat deze prinses in 2005 is geboren. In het verleden kregen vaker ijsschuiten een naam van het Koninklijk huis, zoals: De Willem III, Emma, Prins van Oranje, Prins Hendrik en de Oranje.

In 2008 zijn er nieuwe zeilen op de Alexia gekomen en voor het eerst tijdens de Open Dag in december aan het publiek getoond.

Tijdens de winter van 2009 stond de Alexia voor het eerst op het ijs en is op 10 januari 2009 gedoopt bij de Lange Brug.