Maris Stella

Verlopen

Bouwjaar:           1930

Gebouwd in:       Roelofarendsveen

Eigenaars:          Jan Voortman

                            Do Stallenberg

                            Piet Stallenberg

                            Sjef Stallenberg

                            Stichting IJsschuiten Gouwzee

                            Schipper:   Bert Jonker

De Maris Stella, Zeester, zijn oorspronkelijke naam is De Ruiter.

Ook de Maris Stella is evenals de Fram en de Finta gebouwd op de scheepswerf van de fam. van Heemskerk door dhr. Jan van Heemskerk.

In de winter van 1933 kon dhr. Jan Moenis De Ruiter van dhr. Jan Voortman kopen voor

fl 800,=. De koop ging echter door de hoge vraagprijs niet door.

Dhr. Jan Moenis heeft toen de IJsvogel gekocht, en deze tot 1940 in zijn bezit gehad.

De Ruiter is daarna in het bezit gekomen van dhr. Do Stallenberg, die de naam van de ijsschuit heeft veranderd in Maris Stella.

Dhr. Do Stallenberg was aannemer in Monnickendam en heeft in 1918 een ijsschuit gebouwd die de naam Stella Maris, Ster van de Zee, droeg.

De Stella Maris is daarna vekocht aan dhr. Boes op Marken.

In de winter van 1954 is de Maris Stella tijdens de ijszeilwedstrijd op de Gouwzee als tweede geeindigd achter de Poolvos van dhr. Wim van Goor.

Dhr. Piet Stallenberg, in de volksmond Pietje van Do genoemd, heeft de Maris Stella van zijn vader overgenomen en was dan ook regelmatig op het ijs van de Gouwzee aanwezig.

Vaak gebeurde het dat dhr. Piet Stallenberg met te stompe lopers en vol tuig zeilde, waar-

door de Maris Stella moeilijk te besturen was en soms alleen voor de wind af door de rietkragen door moest om er voor te zorgen dat de ijsschuit niet op de kant belandde.

In de eind vijftiger jaren heeft dhr. Jan Meijer een speciaal tuimel-roer voor de Maris Stella gemaakt. Dhr. Meijer was toen werkzaam op de scheepswerf van van Goor en eigenaar van de DO X En heel bekend kreet van dhr. Piet Stallenberg was;  “zeun geef effen een douwtje”

Piet Stallenberg zat dan in de ijsschuit en kwam er dan niet uit om de schuit aan te duwen

In de tachtiger jaren werd de Maris Stella veelal met behulp van dhr. Cor Konijn en dhr. Wim Kleyssen, bijgenaamd Pingel, bemand.

Nadat dhr. Piet Stallenberg was overleden, is de Maris Stella voor het symbolische bedrag van fl 1,= gekocht van de fam. door zijn broer dhr. Sjef Stallenberg.

Sindsdien heeft de Maris Stella in de winter als thuishaven het Mirror Paviljoen.

In 1998 heeft dhr. Sjef Stallenberg zijn bloemenwinkel in de Kerkstraat verkocht en is de Maris Stella ondergebracht op de zolder bij aannemersbedrijf van Waveren aan het Prooyen, waar alle ijsschuiten van de Stichting IJsschuiten Gouwzee worden gestald.

Door gezondheidsredenen heef dhr Sjef Stallenberg in 2007 geschonken aan de Stichting IJsschuiten Gouwzee en heeft de stichting een DN ijszeiler gegeven aan dhr Stallenberg