Willem Barendsz II

Verlopen

Bouwjaar:          1843

Gebouwd in:      Leimuiden

Eigenaars:          Jan van Staveren

                            Wim van Acker

                            Stichting IJsschuiten Gouwzee

                            Schipper:   Martin Visser

De Willem Barendsz II is gebouwd door dhr. Jan van Staveren uit Leimuiden, die tevens eigenaar is geweest van de IJsvogel.

Deze Willem Barendsz II is een vrij kleine ijsschuit met als bijzondere kenmerken, dat er lopers onder zitten met een leeuwebekje, en dat de boegspriet is voorzien van een soort metalen kam, waardoor de fok gesteld kan worden op de boegspriet als de fok wordt gereefd.

In 1990 is de Stichting IJsschuiten Gouwzee de eigenaar geworden van de Willem Barendsz II, nadat de vereniging Oud-Monnickendam een collectie ijsschuiten had aan-

gekocht van dhr. Wim van de Acker uit Landsmeer.

In deze collectie bevonden zich een aantal ijsschuiten die afkomstig waren uit Monnick-

endam, zoals de Hudson III, Gouwzee, Prins Hendrik, Oranje en de Emma.

De Willem Barendsz II is in 1991 door dhr. Klaas Meijer, woonachtig op de Zarken naast Klaas Roos, helemaal opgeknapt.

Sindsdien is de eerste schipper van de Willem Barendsz II, dhr. Jan Schilder.

Dhr. Jan Schilder is sinds het ontstaan van de Stichting IJsschuiten Gouwzee een vaste waarde tijdens het restaureren van de collectie ijsschuiten.

Tijdens de eerste ijszeilwedstrijd die de Stichting IJsschuiten Gouwzee op i7 december 1995 organiseerde werd de Willem Barendsz II met schipper Jan Schilder eerste van de zeilers met ijsschuiten van de Stichting IJsschuiten Gouwzee.

Ook was de Willem Barendsz II op 5 januari 1996 van de partij die met negen ijsschuiten naar Hoorn zijn gezeild.

Deze ijszeiltocht is nog nooit eerder door zo’n grote vloot ijsschuiten volbracht.

Echter ter hoogte van Warder raakt de Willem Barendsz II met schipper Jan Schilder achterop ten opzichte van de rest van de vloot.

Dhr. Feike Boven met de Hudson III en dhr. Ton Meijer met de Wintervreugd zijn terug gezeild zijn om de Willem Barendsz te gaan zoeken, echter zonder resultaat.

Later bleek dat dhr. Jan Schilder de beide zeilers zelf wel had zien zeilen.

De reden dat de Willem Barendsz II achterop raakte kwam doordat Jan Schilder proble-

men had met zijn zeilen.

Toen de vloot weer uit Hoorn terug ging op weg naar Monnickendam, bereikte dhr. Jan Schilder op dat moment met zijn Willem Barendsz II de haven van Hoorn.

De gehele vloot is daarna op weggegaan naar Monnickendam.

Tijdens de tweede ijszeilwedstrijd op 5 januari 1997 werd de Willem Barendsz II tweede achter de winnaar, de Oranje van dhr. Henk Kalshoven.

In 2009 heeft dhr Jan Schilder de ijsschuit overgedragen aan dhr Martin Visser.

 

Ook is er in 2009 een nieuw zeil opgekomen met een nieuwe gekromde gaffel zoals het origineel was.